Vašesít.cz | Internet, na který máte!

PDF Tisk Email

Jak na TV vysílání se set-top boxem Di-Way AND1?

 

Zařízení zapojte do televizoru – pokud možno do HDMI vstupu. Pokud Váš televizor HDMI vstup nemá, použijte přibalené CINCH konektory, případně se SCART redukcí.

Následně váš TV přijímač přepněte na odpovídající vstup signálu, podle toho, kam zařízení připojíte.


Nyní zapněte set-top box DI-WAY tlačítkem power   power

Po chvíli se Vám zobrazí úvodní obrazovka zařízení:

 

home

 

Pomocí křížového ovladače   kriz  označíte ikonu sledovanitv.cz   stv

 

Sledování TV v reálném čase


Tím se dostanete do hlavního menu aplikace:

 

hometv

 

Zde si opět pomocí křížového ovladače vyberete program, který chcete sledovat. Následné procházení mezi jednotlivými kanály lze uskutečnit dvěma způsoby.

 

 

Můžete se vrátit do hlavního menu aplikace pomocí tlačítka „o úroveň výše“

 

nahoru

a následně zvolit v nabídkové mřížce jiný kanál.

 

Druhou možností je procházení kanálů pomocí dálkového ovládání přímo v televizním vysílání. Zde používáme křížový ovladač dálkového ovládání následujícím způsobem:

 

ovladani

 

Další důležitá tlačítka dálkového ovladače jsou tato:

 

mute   MUTE – okamžité vypnutí/zapnutí zvuku
   
homescreen  HOME SCREEN – přepnutí na základní obrazovku zařízení
   
nahoru  ONE STEP UP – návrat o jednu úroveň výš
   
app  APP – přepínání mezi spuštěnými aplikacemi
   
mousec  MOUSE/CASCADE – přepínání mezi ovládáním pomocí pohyblivé šipky (myš) a pomocí „dlaždic“
   
info  INFO – zobrazí informaci o spuštěné aplikaci

 

Elektronický programový průvodce (EPG)

 

Přepnutím do nabídky EPG můžete prostřednictvím online TV programu vyhledávat pořady, které chcete sledovat a pomocí funkce „Timeshift“ shlédnout i ty již odvysílané, a to až 30hodin zpětně.

 

Přepnutí do nabídky EPG provedeme v základní nabídce aplikace.

epg

 

Pomocí tohoto tlačítka ->   mousec

přepneme do režimu „myš“, najedeme šipkou na oddíl EPG (nalevo uprostřed) a stiskneme „OK“. Poté, co se objeví úvodní obrazovka EPG, vybereme nejprve kanál, na kterém se pořad, který chceme spustit, vysílal.


home


Posouvání se nabídkou kanálů dolů a nahoru není příliš komfortní, ale zvládne ho i běžný uživatel.

Nejprve je nutné se přepnout z režimu „myši“ do režimu „dlaždice“, opět pomocí tlačítka   mousec

Nyní již pomocí křížového ovladače posouváme nabídku kanálů výš, nebo níž, podle toho, který program chceme. Pozor! Je vždy potřeba chvíli počkat, aby si zařízení stihlo načíst nové informace o EPG. Pokud budete příliš spěchat, může dojít k tomu, že se program takzvaně „kousne“ a poté je potřeba celou operaci zopakovat… Poté, co máme zvolený kanál, přepeneme opět do režimu „myš“ a pohybujeme se v již odvysílaných pořadech prostřednictvím modrých šipek, které jsou v dolní části obrazovky napravo a nalevo. Poté, co se v příslušném řádku námi vybraného kanálu pořad objeví, „najedeme“ na něj „myší“ a stiskneme OK. Název pořadu se změní z čeré na bílou – tímto máme pořad označen a můžeme ho pomocí tlačítka „přehrát“ spustit.

Pokud se chceme v takto spuštěném pořadu posouvat vpřed či vzad, činíme tak pomocí „myši“ tím, že posunujeme kurzor po stavové liště a následně potvrzujeme OK.


Nastavení aplikace

Přepnutím do sekce „SET“ můžeme měnit nastavení aplikace.

Zde je nutno mít nastaven interní přehrávač – pokud není zaškrtnuto, je nezbytné nainstalovat MX Player, ale vzřadíme tím funkci přepínání kanálů pomocí křížového voliče ( viz kapitola „Sledování TV v reálném čase“

Další pole, které je vhodné zaškrtnout je zobrazení stavové lišty – slouží nám k posouvání se v pořadu, který přehráváme prostřednictvím EPG (Timeshift) – například, abychom přeskočili reklamy na začátku záznamu.


Nahrávání a přehrávání uložených záznamů

Nahrávání a přehrávání uložených záznamů nelze bohužel realizovat prostřednictvím aplikace „sledovánítv.cz“. Tuto funkci proto využíváme prostřednictvím prohlížeče Firefox, který je rovněž nainstalován na Vašem zařízení.

Postup je následující – na úvodní obrazovce zařízení označte pomocí křížového voliče ikonu prohlížeče:

firefox

a stisknete OK.

Po jeho otevření přepnete na režim „myši“ a kliknete na horní řádek s nápisem „hledat nebo vložit adresu“. Nyní zadáte do příkazového řádku adresu „sledovanitv.cz“ a stisknete OK. Zobrazí se:

fire1

Nyní najedete šipkou na TV program v pravé části obrazovky. Zobrazí se:

fire2

Vybereme nejprve den, kdy se zvolený pořad bude vysílat, případně již vysílal (max. 30 hodin zpětně) a poté se pomocí šipek umístěných v lištách po pravé a levé straně nabídky pohybujeme po časové ose zvoleného dne. Následně šipkou označíme pořad, který chcete nahrát. Pokud chcete nahrát díl seriálu, objeví se i možnost nahrát buďto konkrétní díl, nebo celý seriál:

fire3

Zvolíte danou možnost a ve stanovený čas se vše zaznamená. Pokud volíte nahrávku již odvysílaného pořadu, zobrazí se mimo tlačítka nahrávky také možnost přehrání ze záznamu:

fire4

Tímto jsme tedy zvolily pořady, které chceme zaznamenat.

Následné přehrávání probíhá také prostřednictvím prohlížeče Firefox – opět zadáme adresu „sledovanitv.cz“ a po otevření stránky označíme šipkou v horní nabídkové liště. nahravky

Zobrazí se:

fire5

Zde si již pouze vyberete pořad který chcete shlédnout a kliknout šipkou na tlačítko „přehrát“.

Zobrazí se nám zdánlivě opět „úvodní“ obrazovka, ale nyní je již připravena přehrát zvolený pořad.

fire1

 

Pomocí tohoto tlačítka:   mousec

přepneme na režim „dlaždice“ a následně pomocí křížového voliče „odrolujeme“ obrazovku nahoru, až se nám objeví nápis „pro spuštění zásuvného modulu klikněte zde“. Přepněte zpět na režim „myši“ a šipkou klikněte na zmíněný nápis.

modul

Nyní se požadovaný záznam spustí v okně, které následně kliknutím na značku „full screen“ spustíte pořad v režimu celé obrazovky:

modul

TIP!

Pořiďte si k zařízení příslušenství – bezdrátovou klávesnici s myší, s trackballem, nebo s touchpadem! Ušetříte spoustu času a hlavně nervů…

Na originál dálkovém ovladači lze zadávat texty nejen na SW klávesnici, ale také způsobem, který znáte z SMSkování – jenom počítejte s tím, že jako první se zobrazuje číslice, je tedy vždy u konkrétního písmene přidat jeden stisk navíc…

 

Pro stažení tohoto návodu klikněte ZDE.

 

Zpět