Vašesít.cz | Internet, na který máte!

Rychlý internet, na který máte!

Spusťte program, na horní liště klikněte na Nástroje a dále na Účty.

moutlook01Klikněte na tlačítko Přidat / Pošta. Tím spustíte průvodce vytvoření poštovního účtu.

moutlook02a

moutlook02bNapište Vaše jméno, které se pak bude objevovat v hlavičce Vámi odeslaných zpráv. Klikněte na Další.

moutlook03Napište Vaši elektronickou adresu. Ta se bude následně objevovat jako adresa odesílatele. Klikněte na Další.

moutlook04U typu serveru příchozí pošty vyberte protokol POP3. Do kolonky server příchozí pošty napište pop.vasesit.cz. Do kolonky server odesílané pošty napište smtp.vasesit.cz a klikněte na Další.

moutlook05Do kolonky název účtu napište Vaše uživatelské jméno (např. vs200) a do kolonky Heslo napište Vaše heslo, které je platné pro Vaše uživatelské jméno a klikněte na Další.

moutlook06Zde vyberte způsob, jakým se připojujete k internetu (Připojení pomocí místní sítě LAN) a klikněte na Další.

moutlook07Právě máte vytvořen nový poštovní účet (pop.vasesit.cz). Klepněte na tlačítko Dokončit.

moutlook08Pro konfiguraci Vašeho účtu klikněte na Vlastnosti. Dostanete se na záložku Vlastnosti / Obecné. V kolonce poštovní účet si nastavte název Vašeho účtu (např. Jan Novák). Informace o uživateli: zde si nastavte všechny údaje tak, jak chcete aby se zobrazovaly v hlavičce odesílaných zpráv. Klikněte na Servery.

moutlook09

Na této záložce si zkontrolujte správnost názvu serverů, Názvu účtu a Hesla. Klikněte na Upřesnit.

moutlook10Zkontrolujte, popřípadě opravte čísla portů jako na obrázku. Časový limit serveru se dá nastavit potenciometrem až na 5min. Můžete zde i nastavit Zanechání kopie zprávy na serveru a rozdělování zpráv větších než ... kB.

moutlook11Klikněte na tlačítko Použít, pak OK. Teď máte správně nakonfigurovaný poštovní účet a můžete jej začít používat.

 

Zpět