Vašesít.cz | Internet, na který máte!

Rychlý internet, na který máte!

Spusťte program, na horní liště klikněte na menu Nástroje ze kterého vyberte volbu Settings.

evo1V levé části okna vyberte obrázek poštovní schránky.

evo2

Klikněte na tlačítko Přidat.

evo3Tím spustíte průvodce vytvoření poštovního účtu. Klikněte na Další.

evo4Napište vaše jméno, které se pak bude objevovat v hlavičce vámi odeslaných zpráv. Napište vaši elektronickou adresu. Ta se bude následně objevovat jako adresa odesílatele. V položce Odpovědět-komu můžete nastavit případnou adresu pro odpověď, odlišnou od vaší standartní adresy. Klikněte na Další.

evo5U typu serveru příchozí pošty vyberte protokol POP. Do kolonky Hostitel napište pop.vasesit.cz. Do kolonky Jméno uživatele vyplňte přidělené uživatelské jméno. Ještě můžete, zaškrtnutím okénka Zapamatovat si toto heslo nastavit aby program vaše již jednou zadané heslo sám doplnil. Klikněte na Další.

evo6Zde můžete nastavit automatické kontrolování vaší schránky ve zvoleném časovém intervalu a eventuální možnost ponechávat kopie zpráv uložené na serveru. Klikněte na Další.

evo7Vyberte typ serveru odesílané pošty Server Type SMTP. Do kolonky Hostitel napište smtp.vasesit.cz a klikněte na Další.

evo8Poslední okno umožňuje takto zřízený účet pojmenovat, do kolonky Jméno napište pro vás srozumitelný název účtu pro snadnou idetifikaci v případě že budete časem používat účtů více. Klikněte na Další.

evo9Klikněte na tlačítko Dokončit. Teď máte správně nakonfigurovaný poštovní účet a můžete jej začít používat.

evo10

 

Zpět