Vašesít.cz | Internet, na který máte!

Rychlý internet, na který máte!

Spusťte program, na horní liště klikněte na Nástroje a dále na Účty.

oexpress01

Klikněte na tlačítko Přidat / Pošta. Tím spustíte průvodce vytvoření poštovního účtu.

oexpress02a

 

oexpress02bNapište Vaše jméno, které se pak bude objevovat v hlavičce Vámi odeslaných zpráv. Klikněte na Další.

oexpress03

Napište Vaši elektronickou adresu. Ta se bude následně objevovat jako adresa odesílatele. Klikněte na Další.

oexpress04

U typu serveru příchozí pošty vyberte protokol POP3. Do kolonky Server příchozí pošty napište pop.vasesit.cz. Do kolonky Server odesílané pošty napište smtp.vesesit.cz a klikněte na Další.

oexpress04

Do kolonky název účtu napište Vaše uživatelské jméno (např. vs200) a do kolonky Heslo napište Vaše heslo, které je platné pro Vaše uživatelské jméno a klikněte na Další.

oexpress06

Právě máte vytvořen nový poštovní účet (pop.vasesit.cz). Klepněte na tlačítko Dokončit.

oexpress07

Pro konfiguraci Vašeho účtu klikněte na Vlastnosti. Dostanete se na záložku Vlastnosti / Obecné. V kolonce poštovní účet si nastavte název Vašeho účtu (např. Jan Novák).

Informace o uživateli: zde si nastavte všechny údaje tak, jak chcete aby se zobrazovaly v hlavičce odesílaných zpráv. Klikněte na Servery.

oexpress08

Na této záložce si zkontrolujte správnost názvu serverů, Názvu účtu a Hesla. Klikněte na Upřesnit.

oexpress09Zkontrolujte, popřípadě opravte čísla portů jako na obrázku. Časový limit serveru se dá nastavit potenciometrem až na 5min. Můžete zde i nastavit Zanechání kopie zprávy na serveru a rozdělování zpráv větších než ... kB.

oexpress10

Klikněte na tlačítko Použít, pak OK. Teď máte správně nakonfigurovaný poštovní účet a můžete jej začít používat.

 

Zpět